Templštejn

 

Hrad Templštejn, nebo také Templštýn, který se nachází přibližně 3 km od obce Jamolice, v sobě nese jméno zakladatelů, řádu Templářů. Ti obývali Jamolice již od roku 1279 a zřídili zde kostel, faru a své původní sídlo - komendu.

 Pravděpodobně proto, že obec leží v mírném dolíku, rozhodli se strategicky přesídlit na strmý skalní ostroh, který byl lépe chráněn před případnými nepřáteli. První zpráva o hradu Templštejn pochází tedy z roku 1298. Templářskou komendu ovšem na hradě zrušil už v roce 1312 papež Kliment V. a od té doby prochází hrad rukama například kutnohorského měšťana Bertolda Pirknera, panů z Lipé nebo pánů z Kravař.

 

Kdy a jak hrad zanikl není známo. Na základě vykopávek z konce 19. a začátku 20. století lze předpokládat, že hrad nevydržel velký požár v polovině 16. století, v době, kdy byl plně vybaven a používán. Při vykopávkách se našly četné kovové předměty jako meče, zemědělské náčiní či vybavení pro jezdce a koně. Tyto artefakty jsou v současnosti uloženy v depozitáři muzea v Moravském Krumlově. Po požáru hrad již nebyl, vzhledem k blízkosti dalšího velkého sídla - zámku v Moravské Krumlově, opraven a již jako zříceninu jej využívaly loupeživé tlupy v průběhu 16. a 17. století.

Romantická zřícenina uprostřed divokého údolí láká návštěvníky už od 19. století. Zvláště oblíbená turisty a trampy byla v období první republiky a po druhé světové válce.

V roce 2012 byl pak hrad prodán ve veřejné obchodní soutěži Lesy ČR jako nadbytečný majetek současnému vlastníkovi, kterým je Ing. David Hamza.