Už jsou fotky! Najdete je zde.  

 

    Bosými chodidly stojím na ušlapané hlíně, v zátylku mě hřejí rudé paprsky zapadajícího slunce a nad hlavou mi v koruně stromu ševelí vítr. Hluboko ve svém srdci cítím rostoucí neklid. Ostrivoj leží přede mnou s očima zavřenýma, přerývaně dýchá. Nad ním stojí zaříkávající žrec, slyším jeho mumlání a cítím pach spálené šalvěje. Plíživě mě pohlcuje strach. Co když už oči neotevře? Co když...

    

    Žrecovo mumlání nabírá na intenzitě a síle, matně rozeznávám jednotlivá slova. Svíčka, kterou držím v ruce vydává podezřele málo světla, stíny kolem však neustále rostou, až se nakonec tyčí jako neproniknutelné černé hradby nad drobným tělem starce. Vtom ve větvích nad námi vykřikne krkavec a jakoby na jeho zavolání se Ostrivoj konečně zprudka posadí. Plamínek svíčky zabliká a rozzáří se jasněji. Stíny ustoupily. „Tak ses přece jen vrátil“, vydechuji s úlevou. 

 

 

  • Kdy:            3. - 16. srpna 2015
  • Kde:         hrad Templštejn u Jamolic
  • Za kolik:  800 Kč
  • Pro koho: 15 - 26 let
 
 

Stíny plamenů jsou čtrnáctidenní pracovně-prožitkový tábor organizovaný základním článkem Hnutí Brontosaurus Fénix v rámci Prázdnin s Brontosaurem 2015.